Kontakt

Styreleder:
Agnes Aalde Heyerdahl

Epost:
oslokammerkor@gmail.com

Vil du leie inn Oslo Kammerkor?
Ta kontakt på mail.

Vil du synge i Oslo Kammerkor?
Oslo Kammerkor er et semiprofesjonelt kor med forholdsvis høyt aktivitetsnivå. Vi kan tilby en variert og spennende korhverdag, hvor du får jobbe med dyktige og engasjerte musikere. Hovedfokuset ligger på norsk folkemusikk, men koret har flere prosjekter i året innenfor klassisk musikk og jazz, både alene og i prosjekter med andre musikere og kor. Send oss en mail eller ta kontakt på Facebook for å høre om det er ledig plass på din stemmegruppe.

© 2016 Oslo Kammerkor