Om Oslo Kammerkor

Oslo Kammerkor ble stiftet av Grete Pedersen i 1984, og har siden blitt et av landets ledende kammerkor. Koret består av en blanding av musikkstudenter, musikere og amatørsangere med stødig korbakgrunn. Sangerene har i hovedsak bakgrunn i klassisk musikk. Det er likevel den nyskapende utforskingen av norsk folkemusikk som har sørget for Oslo Kammerkors posisjon i norsk musikkliv. I 2005 overtok Håkon Daniel Nystedt som dirigent og kunstnerisk leder.

Oslo Kammerkor har jobbet med folkemusikk i over 30 år, og har samarbeidet med flere av landets største folkemusikere. Koret bringer kveding, en opprinnelig solistisk tradisjon, inn i korformatet. Hver enkelt sanger får rom til å utforske sin særegne klang og personlighet i møte med ensemblet. På denne måten får Oslo Kammerkor et musikalsk uttrykk som er helt unikt i korsammenheng.

Oslo Kammerkor er kjent for stor sjangerbredde, og koret eksperimenterer mye med utrykk og sjangere. Koret bruker også improvisasjon som et viktig element i konsertene sine. Gjennom samarbeid med flere musikere og kor får Oslo Kammerkor stadig nye impulser. De siste årene har Oslo Kammerkor bant annet samarbeidet med Ketil Bjørnstad, Tord Gustavsen, Misha Alperin og folkemusikktrioen Rakkarpakk.

Oslo Kammerkor har stor internasjonal aktivitet og blir stadig invitert for å synge over hele verden. Sommeren 2015 sang koret for første gang i Carnegie Hall i New York. Koret har også deltatt på det prestisjetunge verdenssymposiet for kor i Japan i 2005 og i Sør-Korea i 2014, der de høstet gode kritikker og stor respons fra publikum. Våren 2017 reiste Oslo Kammerkor til USA, invitert til å synge en konsert i Carnegie Hall i New York. Våren 2019 slapp Oslo Kammerkor albumet «Veneliti», etter samarbeid med komponist Ørjan Matre og produsent Morten Lindberg (2L). Høsten 2023 var koret på en omfattende turné i midtvesten i USA, hvor de framførte tradisjonell folkemusikk for publikum i Nord-Dakota og Minnesota.

Oslo Kammerkor synger også på flere konserter i Norge. Følg oss på Instagram og Facebook for jevnlige oppdateringer.

© 2016 Oslo Kammerkor